Hà Nội: 0967547900 | Sài gòn: 0912727678

Oring tiêu chuẩn AS568

AS568 là một tiêu chuẩn cho kích thước Oring, được phát triển bởi SAE (Hiệp hội kỹ sư ô tô) tại Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn xác định kích thước và dung sai của Oring ở cả kích thước inch và hệ mét. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ, cũng như trong các ngành công nghiệp khác mà o-ring được sử dụng làm vòng đệm. Tiêu chuẩn bao gồm cả kích thước tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn, đồng thời cung cấp hướng dẫn cho việc lựa chọn và lắp đặt Oring.

Sản phẩm liên quan

AS568 cũng bao gồm thông tin về các thuộc tính vật liệu Oring và các khuyến nghị cho việc lưu trữ và xử lý. Tiêu chuẩn bao gồm cả các ứng dụng tĩnh và động, đồng thời bao gồm các hướng dẫn sử dụng Oring ở nhiệt độ và áp suất khắc nghiệt.

Ngoài các kích thước tiêu chuẩn, AS568 cũng bao gồm một phần trên các Oring đúc tùy chỉnh, được sử dụng trong các ứng dụng mà kích thước tiêu chuẩn không đáp ứng các yêu cầu. Phần này cung cấp các hướng dẫn về thiết kế, thử nghiệm và chấp nhận các Oring đúc tùy chỉnh.

Tiêu chuẩn AS568 thường xuyên được xem xét và cập nhật để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và phản ánh các thông lệ mới nhất của ngành. Nó được công nhận và sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ, và cũng thường được tham chiếu ở các quốc gia khác.

Nhìn chung, AS568 cung cấp một bộ hướng dẫn toàn diện về việc sử dụng Oring trong nhiều ứng dụng và là tài nguyên quan trọng cho các kỹ sư và chuyên gia khác, những người thiết kế và sử dụng vòng đệm chữ o.

AS568 được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như một tài liệu tham khảo về kích thước và kích thước Oring. Nó đặc biệt quan trọng trong ngành hàng không vũ trụ và ô tô, nơi mà o-ring được sử dụng trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như làm kín hệ thống nhiên liệu và dầu, trợ lực lái và hệ thống điều hòa không khí. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp thủy lực và công nghiệp, trong đó các Oring được sử dụng làm vòng đệm trong máy bơm, van và các thiết bị khác.

Tiêu chuẩn AS568 cũng được sử dụng rộng rãi trong ngành thiết bị y tế, nơi nó được sử dụng để đảm bảo rằng các Oring có kích thước và chất liệu chính xác cho mục đích sử dụng.

Cũng cần lưu ý rằng mặc dù AS568 được công nhận và sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ, nhưng các quốc gia khác có thể có tiêu chuẩn kích thước Oring của riêng họ. Các tiêu chuẩn này có thể tương tự như AS568, nhưng có thể có một số khác biệt về kích thước và kích thước của Oring. Điều quan trọng là phải biết các tiêu chuẩn cụ thể được sử dụng trong ngành hoặc ứng dụng của bạn.

Tóm lại, AS568 là một tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi về kích thước và kích thước Oring. Đây là một nguồn tài nguyên quan trọng cho các kỹ sư và các chuyên gia khác, những người thiết kế và sử dụng vòng đệm chữ o trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng. Điều quan trọng là phải biết tiêu chuẩn được sử dụng trong ngành hoặc ứng dụng cụ thể của bạn để đảm bảo rằng các Oring được sử dụng có kích thước và kích thước chính xác.

Cũng cần lưu ý rằng tiêu chuẩn AS568 chỉ đề cập đến kích thước và kích thước của Oring chứ không đề cập đến các đặc tính vật liệu hoặc sự phù hợp của các loại vật liệu Oring khác nhau cho các ứng dụng cụ thể. Do đó, điều quan trọng là phải nhận thức được các yêu cầu vật liệu cụ thể và khả năng tương thích cho mục đích sử dụng Oring bên cạnh kích thước và kích thước.

Có nhiều loại vật liệu o-ring khác nhau, mỗi loại có các đặc tính và đặc điểm riêng. Các vật liệu phổ biến bao gồm Nitrile (NBR), Viton (FKM), Silicone (VMQ) và EPDM. Việc lựa chọn vật liệu sẽ phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của ứng dụng, chẳng hạn như nhiệt độ, áp suất và khả năng tương thích hóa học.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù tiêu chuẩn AS568 cung cấp hướng dẫn cho việc lựa chọn và lắp đặt Oring, nhưng điều cần thiết là phải tuân theo các khuyến nghị và hướng dẫn của nhà sản xuất đối với các Oring cụ thể đang được sử dụng. Điều này sẽ đảm bảo rằng các Oring được lắp đúng cách và sẽ hoạt động như dự định.

Tóm lại, AS568 cung cấp một bộ nguyên tắc toàn diện về kích thước và kích thước của vòng đệm chữ o và đây là nguồn tài nguyên quan trọng cho các kỹ sư và các chuyên gia khác, những người thiết kế và sử dụng vòng đệm chữ o. Tuy nhiên, điều quan trọng là cũng phải biết các yêu cầu vật liệu cụ thể và khả năng tương thích cho mục đích sử dụng Oring cũng như tuân theo các khuyến nghị và hướng dẫn của nhà sản xuất đối với các Oring cụ thể đang được sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cung cấp các loại phốt và oring

Theo tiêu chuẩn JIS, AS568, cùng nhiều tiêu chuẩn khác.

Hotline

0912727678

Bảo hành sản phẩm

12 Tháng

Đơn hàng số lượng nhiều

Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất